Luigeveski Agro OÜ on asutatud 13. augustil 2015 aastal. 

Tegemist on  alustava põllumajandusettevõttega, mis taotles 2017.a. põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust summas 40 000 eurot ning 2018.a. jaanuaris sai positiivse otsuse. Toetus investeeriti täies mahus lihaveiste kasvatamisega alustamiseks. Abaja Farm OÜ-st osteti põhikarja 15 aberdeen-anguse tõugu mullikat ning Jane Mätikku talust pull Franklin. Loomapidamist alustati 16 pealise loomakarjaga.  Lisaks loomade ostule kasutati toetusummat veistele koplite rajamisek, söödavarumise tehnika ostmiseks ning katusealuse ehitamikse. 

MAAKASUTUS
Täna on ettevõttel kasutusel pea 80 ha maad, kus loomi karjatatakse ning varutakse sööt.  

LOOMAKASVATUS
Loomakasvatuses on meie jaoks väga oluline, et tagatud on loomade heaolu, neil on puhas vesi ja kvaliteetne sööt. Kuna meie põhikari on täna väike, siis saame kõikide loomadega igapäevaselt tegeleda.   


ORGANISATSIOONIDESSE KUULUMINE
Kuna põllumajandussektor on väga spetsiifiline ning reglementeeritud, siis üksinda alustajal on ülikeeruline ennast kõigega kiirelt kurssi viia. Alati on hea suhelda ja arutada inimestega, kellel on kogemusi ja teadmisi. Luigeveski Agro OÜ kuulub Pärnumaa Talupidajate Liitu, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ja MTÜ-sse Eesti Noortalunikud.

UUS LAUDAHOONE
2019. aasta detsembris valmis Luigeveskil uus 465 ruutmeetrine laudahoone. Laudahoone ehitamisega paranes tunduvalt loomade heaolu ning ettevõttes loomadega majandamise mugavus (automaatne jootmissüsteem, jälgimiskaamerad, söötmisplats jne.).