Luigeveski Agro on pereettevõtte Pärnumaal, kes tegeleb puhtatõuliste 
aberdiini-anguse tõugu lihaveiste kasvatamisega.